Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wiadomości Podstawowe

 • Jesteśmy WiseRise Borowa Dudkiewicz spółka jawna i wydaliśmy niniejszy dokument (Polityka) aby poinformować o tym jakie dane przetwarzamy w związku działaniem naszego serwisu www.wiserise.pl (dalej Serwis) oraz dystrybucją naszego newslettera, którego subskrypcję możesz zamówić klikając tutaj:[LINK] (Newsletter).

 • Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. urz. UE L2016, Nr 119, s.1). Tę długą nazwę skrócimy do RODO i tym skrótem będziemy się posługiwać w dalszej części Polityki.

 • Postanowienia Polityki mogą ulegać zmianie. W tym miejscu zawsze znajdziesz aktualną wersję Polityki.

 • We wszystkich sprawach związanych z Serwisem lub przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@wiserise.pl lub dzwoniąc pod numer: 601 346 988.

Jakie dane i na jakiej podstawie przetwarzamy?

 • Aby Serwis prawidłowo funkcjonował a także w celach analitycznych będziemy zapisywać w Twojej przeglądarce specjalne pliki(Cookies). Cookies umożliwiają identyfikację Twojej przeglądarki lub Twojego urządzenia. Niektóre informacje zawarte w Cookies, mogą zostać powiązane z konkretną osobą, co powoduje, że mogą być one zakwalifikowane jako pliki zawierające dane osobowe w rozumieniu RODO. Podstawą przetwarzania będzie Twoja zgoda, która może zostać wyrażona za pomocą ustawień urządzenia/przeglądarki (dla dociekliwych: 6 ust. 1 lit. a RODO). Pełną listę Cookies znajdziesz na końcu Polityki.

 • Jeśli zasubskrybujesz Newsletter będziemy przetwarzać Twoje imię, nazwisko i adres e-mail. W takim przypadku podstawą przetwarzania będzie Twoja zgoda (dla dociekliwych: 6 ust. 1 lit. a RODO).

 • Jeżeli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego będziemy przetwarzać Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i inne dane, które podasz w formularzu kontaktowym dostępnym w Serwisie. W takim przypadku podstawą przetwarzania będzie Twoja zgoda (dla dociekliwych: 6 ust. 1 lit. a RODO).

 • Możemy także przetwarzać Twoje dane w związku z komunikacją, zapoczątkowaną przez Ciebie w innym sposób niż za pośrednictwem formularza kontaktowego. W tym celu wykorzystamy podane przez Ciebie dane kontaktowe (najpewniej adres e-mail i telefon) celem prowadzenia rozmowy. W takim przypadku podstawą przetwarzania będzie nasz uzasadniony interes w postaci kontaktu z czytelnikami – w końcu niemiło jest nie odpowiadać na zadane pytanie (dla dociekliwych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych nie jest Twoim obowiązkiem (ani ustawowym ani umownym), ale bez nich nie będziemy mogli realizować wskazanych powyżej celów.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany ale nie będą służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na takim przetwarzaniu (w tym profilowaniu) i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

 

Dane nie będą przekazywane osobom trzecim ani do Państw trzecich, ani też do organizacji międzynarodowych.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

 • w zakresie Cookies do momentu kiedy usuniesz je ze swojej przeglądarki/urządzenia, Cookies możesz usunąć korzystając z funkcji swojej przeglądarki

 • w zakresie Newslettera tak długo jak mamy na to Twoją zgodę,

 • w zakresie danych podanych w formularzu kontaktowym tak długo jak mamy na to Twoją zgodę,

 • w zakresie danych wykorzystywanych do korespondencji aż do jej zakończenia lub kiedy tego zażądasz.

   

Jakie masz uprawnienia?

Szczegółowy zakres Twoich uprawnień zawarty jest w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”. Nasz prawnik prosił jednak żebyśmy przypomnieli, że w każdym czasie jesteś uprawniony do:

 • żądania dostępu do Twoich danych,
 • żądania sprostowania Twoich danych,
 • żądania usunięcia Twoich danych osobowych (z wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w RODO),
 • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • żądania przenoszenia Twoich danych jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 6 ust. 1 lit. b RODO i wykonywane jest w sposób zautomatyzowany,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • w zakresie w jakim przetwarzanie jest dokonywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – cofnięcia zgody w dowolnym momencie – uwaga takie cofniecie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Rodzaje Cookies wykorzystywanych w Serwisie

W Serwisie wykorzystywane są dwa rodzaje Cookies:

 • sesyjne, które pozostają w urządzeniu, aż do opuszczenia Serwisu/wyłączenia używanej przeglądarki internetowej/urządzenia (zależnie od tego co nastąpi najpierw), oraz
 • stałe, które pozostają w urządzeniu przez czas określony w ich parametrach lub do momentu usunięcia przez użytkownika (zależnie od tego co nastąpi najpierw).

Szczegółowy wykaz Cookies wykorzystywanych w Serwisie:

Nazwa

Rodzaj

Czas trwania

Opis

_ga

Analityka

Sesja

Plik cookie _ga, instalowany przez Google Analytics, oblicza dane dotyczące odwiedzających, sesji i kampanii, a także śledzi wykorzystanie witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Plik cookie przechowuje informacje anonimowo i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu rozpoznania unikalnych użytkowników.

_ga_QLJD77Q3Z7

Analityka

Sesja

Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytic

cookielawinfo-checkbox-advertisement

Niezbędne

1 Rok

Ten plik cookie, ustawiony przez wtyczkę GDPR Cookie Consent, służy do rejestrowania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Reklama”.

cookielawinfo-checkbox-performance

Niezbędne

1 Rok

Ten plik cookie, ustawiony przez wtyczkę GDPR Cookie Consent, służy do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Wydajność”.

cookielawinfo-checkbox-functional

Niezbędne

1 Rok

Plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę RODO Cookie Consent w celu rejestrowania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Funkcjonalne”.

cookielawinfo-checkbox-analytics

Niezbędne

1 Rok

Ten plik cookie, ustawiony przez wtyczkę GDPR Cookie Consent, służy do rejestrowania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Analytics”.

cookielawinfo-checkbox-necessary

Niezbędne

1 Rok

Ten plik cookie, ustawiony przez wtyczkę GDPR Cookie Consent, służy do rejestrowania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Niezbędne”.

CookieLawInfoConsent

Niezbędne

1 Rok

Rejestruje domyślny stan przycisku odpowiedniej kategorii i stan CCPA. Działa tylko w koordynacji z podstawowym plikiem cookie.

_lscache_vary

Niezbędne

2 dni

Ten plik cookie pozwala Litespeed przechowywać status logowania użytkownika, rolę bieżącego użytkownika oraz czy wyświetla się pasek administratora, czy nie.