Talent Arranger u Lidera – pułapki

Tallenty Gallupa
Kamila Borowa
01.19.2023
Shares

Talent Arranger (Organizator) z domeny działania to talent, który działa poprzez organizowanie. To co jest silnym źródłem energii dla tego talentu, to przede wszystkim wielość zadań i pewien chaos, który potrzebuje efektywnej formy. Lider z talentem Arranger dostrzega, w jaki sposób najlepiej zorganizować warunki pracy, czy też współpracę między ludźmi, aby osiągnęli więcej. Posiadam ten talent na 2 miejscu i nie ukrywam, że kocham go najmocniej ze wszystkich talentów Gallupa u siebie. Głównie dlatego, że nigdy nie przerażam się, gdy coś wydaje się zbyt trudne czy złożone. Wysoka elastyczność Arranger’a pomaga mi wszystko rozpykać ze zwinnością geparda. Zamiast strachu pojawia się ekscytacja 😊

Talent ten, bywa także bardzo uciążliwy. Potrafi przekombinować albo narzucać swój sposób działania. Potrafi być też bardzo oporny na przyjęcie sposobu działania, którego nie jest autorem.

Lego - menadżer w biurze

Lider Arranger – jaką wartość wnosi?

Lider z talentem Arranger potrafi pracować wielozadaniowo. Wielość różnych zadań i przełączanie się z wątku na wątek wyzwala w nim jeszcze więcej energii. Dzięki temu, jako lider jest w stanie brać pod uwagę wiele różnych wymiarów funkcjonowania zespołu. To wszystko sprawia, że może tworzyć optymalne warunki do pracy dla innych ludzi i plan do ich efektywnego rozwoju.

Do tego potrafi dostosować się szybko do zmieniających się priorytetów i umożliwić zespołowi działać efektywnie w takim dynamicznym kontekście. Upraszcza ludziom to, co może wydawać się trudne. Reasumując, pozwala dojrzeć w trudnościach możliwości i szanse.

LEGO - oddział mnichów Shaolin

3 najczęstsze pułapki lidera z talentem Arranger

1. Układa plan działania zbyt szybko i przytłacza

Dążenie do organizowania i układania jest u Arranger’a tak instynktowne, że często od tego zaczyna. Może się zdarzyć, że zanim dokładnie zrozumie co jest celem, już organizuje. Powoduje to często, że jego działania nie są trafione, gdyż nie uwzględniają ważnych przesłanek lub potrzeb.

Co więcej, lider z talentem Arranger nie zauważa, że osoby w zespole nie są gotowe jeszcze na działanie. Właśnie dlatego, że brakuje im jakichś danych, odpowiedzi na ważne pytania, lub po prostu nie rozumieją celu. Grozi to spadkiem zaangażowania u innych. Może się też okazać, że dążenie do organizacji, układania, formowania jest mocno na wyrost dla danego tematu, bądź potrzeby. Arranger tworzy wówczas tzw. “armaty na muchy”.

Powstaje wtedy ryzyko, że pozostałe osoby nie będę w stanie nadążyć za przedstawionym procesem, gdyż proponowane działania będą dla nich zbyt skomplikowane. Arranger może tego nie zauważyć, bo dla niego, pewne struktury są po prostu: proste. Gdy samo układanie lub tworzenie struktury staje się dla Arranger’a celem samym w sobie, może to powodować zniechęcenie zespołu. Osoby w zespole mogą gubić poczucie sensu danego działania.

LEGO - głowy ludzików z klocków

2. Narzuca swój sposób działania

Jak już wspomniałam organizowanie jest mocno instynktowne u osób z talentem Arranger. Jest to ich naturalny sposób reagowania na rzeczywistość. Liderzy z tym talentem są naprawdę skuteczni. Kiedy w zespole omawiany jest jakiś temat, pomysł, Lider Arranger poprzez to, że już w myślach organizuje, szybko bierze się za układanie i przejmuje inicjatywę. Może tym samym zabierać przestrzeń osobom, które działają inaczej i potrzebują chwili na przemyślenie. To parcie do działania potrafi innych przytłoczyć.

U Lidera Arranger’a może pojawiać się opór, gdy ktoś chce zorganizować ten sam temat inaczej. Wówczas lider Arranger może się wycofać, nawet nie dając szansy na alternatywę. Co z kolei może być odbierane przez zespół, jako dyskredytowanie ich podejścia i podcinanie skrzydeł.. W skrócie: “Nie po mojemu to sobie idę”. Gdy z drugiej strony Lider Arranger ma alternatywny pomysł, bankowo będzie go forsować. To z kolei może budzić poczucie w zespole, że ich sposoby działania nie są nigdy dość dobre. Aż w końcu przestają proponować i wpadają w spolegliwość.

LEGO - Szturmowce przy biurku menedżera

3. Przejmuje kontrolę zamiast dawać przestrzeń

Lider Arranger niesamowicie efektywnie potrafi tworzyć warunki pracy dla innych, gdyż dobrze reaguje na zmieniające się priorytety, ogarnia wiele wątków jednocześnie. Jest to dla niego tak naturalne, że niekiedy wręcz utożsamia swoją rolę z takim organizowaniem, gdzie on wiedzie prym w tym wymiarze. Możemy wtedy mieć do czynienia z przejmowaniem kontroli za to, w jaki sposób pracuje zespół. Lider Arranger wówczas nie dyskutuje, nie pyta, tylko pokazuje jak działać.

Robi to dla innych, dla ich dobra. Takie działanie, może mieć nawet znamiona pewnej misyjności w organizowaniu. Niestety kij ma dwa końce i w efekcie, zaangażowanie i poczucie sprawczości w zespole docelowo opada. W dłuższej perspektywie takie działanie sprawia, że mogą się pojawiać syndromy bezradności w zespole w sytuacji, gdy jakiś projekt bądź jego składowa, wymagają dodatkowego planu działania. Taka sytuacja jest efektem tego, że Lider z talentem Arranger wytworzył w zespole nawyk polegania na nim w tej materii, pozbawiając innych kontroli i wpływu na procesy organizacyjne.  

LEGO - Batman i Wonderwoman na łódce

Reguluj ciemne strony swoich talentów aby świadomie działać w strefie mocy swoich talentów

Popatrzmy zatem, jak ze słabej strony Arrangera zrobić jego moc, a potem przyjrzyjmy się, które z talentów mogą Arrangerowi pomóc regulować jego ciemne strony.

Przykład do trzeciej pułapki: Przejmuje kontrolę zamiast dawać przestrzeń.

– Przejmowanie kontroli i organizowanie będzie się świetnie sprawdzać w bardzo dynamicznych warunkach działania zespołu lub w sytuacjach kryzysowych. Dobrym pomysłem jest zakomunikowanie, jak Lider chce działać – zanim zacznie układać cały proces, a następnie usłyszenie, jak inni się z tym mają i odniesienie się do tego, co w takim działaniu jest dla nich ważne. W ten sposób Lider buduje zaangażowanie zamiast po prostu przejmować kontrolę.

– Lider z talentem Arranger potrafi wyciągnąć zespół z impasu i nadać ton wspólnemu działaniu. W sytuacji, gdy inni widzą tylko chaos, Arranger pomoże zobaczyć istotne połączenia i możliwości. Ważne by to komunikował zanim wystartuje z działaniami – wówczas jest duża szansa, że pociągnie za sobą innych. W konsekwencji, podniesie to motywację i energię w zespole.

Dziecko budujące wieżę z klockó

– Jaki inny talent z Twojego top 10 może Ci pomóc regulować ciemną stronę Arrangera? Poszukaj czy nie masz talentu, który pomoże Ci zadawać dobre pytania lub przygotowywać sobie bazę wiedzy, zanim zaczniesz układać plan działania, np. Input, Learner, Context, Analytical. Pomocny okaże się także talent Strategic, który zobaczy różne alternatywy podejścia. Może jakiś talent z domeny budowania relacji pozwoli ci lepiej zadbać o potrzeby ludzi w działaniu, jak Individualzation, Developer, Empathy. Zastanów się także, kto we współpracy z Tobą jakimi talentami dobrze niweluje Twoje piwnice.

Chcesz zrozumieć swoje talenty w działaniu i dowiedzieć się, jak z nimi możesz pracować? Skontaktuj się z nami i zacznij pracować nad rozwojem umiejętności lidera.

Kamila Borowa
01.19.2023
Shares

DARMOWY PORADNIK

Jak zostać liderem, od którego nie odchodzą ludzie? 3 skuteczne praktyki.

Zapisz się do naszego newslettera!

Żeby móc wzrastać i odpowiednio kształtować swój rozwój potrzebujesz informacji dobrej jakości. Chcemy Ci ją dostarczyć w jak najlepszej formie.Zobacz także: