Talent Focus u Lidera – pułapki

Tallenty Gallupa
Karolina Dudkiewicz
07.05.2023
Shares

Talent Focus (Ukierunkowanie), to talent Gallupa z domeny skutecznego działania, którego wyróżnikiem jest umiejętność konsekwentnego trzymania się obranego kursu. Takie osoby nie skupiają swojej uwagi na rzeczach, które nie są ważne. Potrafią podążać z wytrwałością lamparta za wyznaczonym celem i dokonywać niezbędnych korekt, by móc twardo trzymać się wyznaczonego kierunku.

Ołówek i gumka na kartce papieru

Talent Focus u Lidera – jaką wartość wnosi?

Liderzy z talentem Focus pomagają współpracownikom wyznaczać cele i unikać rozpraszania swojej uwagi na mniej istotne tematy. Gdy ludziom brakuje wytrwałości i zaczynają zbaczać z obranego kursu, szef z talentem Focus pozostaje na głównym szlaku. Swoją determinacją pokazuje ludziom, że można osiągnąć każdy cel. Potrafi też trzymać zespół w „ryzach” oraz dobrze definiować priorytety. Lider z silnym talentem Focus wnosi poczucie balansu, gdyż woli zrealizować mniej celów, lecz w taki sposób, by dowieźć je wszystkie.

Kręta droga do domu

3 najczęstsze pułapki w jakie wpada lider z talentem Focus:

1.  Traci z oczu szerszą perspektywę

Lider z talentem Focus, kiedy tak bardzo skupia się na swoim celu, może stracić z horyzontu inne aspekty. Przez swoje ukierunkowanie i tunelowe widzenie, może reagować brakiem elastyczności na zmiany kursu. Łatwo jest zabrnąć i pogrążyć się w robocie i realizacji celu, tracąc kontakt z rzeczywistością. W konsekwencji, taki lider zignoruje okoliczności, które mogą sprawić, że jego cel przestanie być ważny lub będzie wymagał zmiany priorytetów. 

Szturmowce imperium - LEGO

2. Traci z oczu ludzi

Lider z talentem Focus zanurzony w swoim działaniu i koncentracji na celu, może stracić z pola widzenia potrzeby ludzi. Potrafi tak mocno zagłębić się w jakiś temat, że izoluje się od ludzi. W konsekwencji przestaje reagować na potrzeby innych, co finalnie buduje wrażenie niedostępności. Ludzie czują, że ciężko dotrzeć do lidera, kiedy ten na celowniku ma wyłącznie osiągnięcie celu, więc odpuszczają  próbę kontaktu. Tego typu, utrzymująca się sytuacja, prowadzi do napięć i niezdrowej atmosfery pracy.

Dołek na polu golfowym

3. Narzuca swój cel

Lider z talentem Focus, kiedy mocno przywiąże się do swojego kierunku działania, może wywierać presję na innych. Będzie wówczas narzucał swoją perspektywę i podkręcał tempo pracy, aby osiągnąć to, co dla niego jest ważne. Taki zespół nie będzie czuł, że lider liczy się z jego zdaniem i że bierze pod uwagę wszystkie scenariusze.

Szturmowiec imperium na pustyni

Reguluj ciemne strony swoich talentów, aby świadomie działać w strefie mocy swoich talentów

Popatrzmy zatem, jak słabą stronę talentu Focus przemienić w moc i sprawdźmy, które z talentów mogą pomóc regulować ciemne strony tego talentu. Przykład do pierwszej pułapki:
Traci z oczu szerszą perspektywę.

Lider z talentem Focus może świetnie pomagać osobom, które potrzebują pomocy w ukierunkowaniu ich działań, ustawianiu celów długo i krótko terminowych oraz definiowaniu priorytetów. Musi zadbać o to, by nie narzucać swojego stylu działania, nawet jeśli okaże się, że aktualny jest mniej wydajny. Zamiast pokazywać cel, do którego zmierza zespół i uściślać, powinien zadawać pytania o kierunek działania i jego zasadność. Taki lider będzie ogromnym wsparciem dla osób działających chaotycznie i nie umiejących wyznaczać sobie priorytetów.

Kompas podręczny

Jaki inny talent z Twojego TOP10 może Ci pomóc regulować ciemną stronę talentu Focus?

Dla przykładu talent, który pomoże Ci się otworzyć na szerszą perspektywę lub różne rozwiązania danej sytuacji, to talent: Strategic lub Ideation. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ czasami możesz przegapić szansę na osiągnięcie swojego celu szybciej lub mniejszym nakładem pracy. Pomyśl, jakie Twoje talenty strategiczne mogą Ci w tym pomóc. W usprawnianiu pracy lub dostrzeganiu ryzyka, pomogą Ci talenty: Restorative, Deliberative i Analytical.

Chcesz zrozumieć swoje talenty w działaniu i dowiedzieć się, jak z nimi możesz pracować? Skontaktuj się z nami i zacznij pracować nad rozwojem umiejętności lidera.

Karolina Dudkiewicz
07.05.2023
Shares

DARMOWY PORADNIK

Jak zostać liderem, od którego nie odchodzą ludzie? 3 skuteczne praktyki.

Zapisz się do naszego newslettera!

Żeby móc wzrastać i odpowiednio kształtować swój rozwój potrzebujesz informacji dobrej jakości. Chcemy Ci ją dostarczyć w jak najlepszej formie.Zobacz także: