Talent Ideation u Lidera – pułapki

Tallenty Gallupa
Karolina Dudkiewicz
08.16.2023
Shares

Ideation (Odkrywczość), to talent z domeny strategicznego myślenia. Bardzo szybko łączy kropki i widzi podobieństwa tam, gdzie inni zupełnie ich nie widzą. Wnosi świeżą perspektywę i nieszablonowe pomysły, łącząc kilka elementów w kompletną koncepcję. Kocha swobodne, nieograniczone ramami, myślenie.  

Meżczyzna na szczycie góry

Talent Ideation u Lidera – jaką wartość wnosi?

Lider z talentem Odkrywczość jest bardzo twórczy i docenia ciekawe pomysły u innych. Jego kreatywność jest spontaniczna i niemal każda sytuacja zachęca do odkrywania nowych pomysłów. Do pracy z ludźmi wnosi innowacyjność i przestrzeń na kreatywne, nieszablonowe myślenie. Zachęca do rozpatrywania problemów z wielu perspektyw, stymuluje do twórczego myślenia, działania poza schematem. Inspiruje zespół do rozwiązywania problemów z otwartą głową i w sposób niekonwencjonalny.

3 najczęstsze pułapki w jakie wpada lider z talentem Ideation:

1. Przytłacza pomysłami

Lider z talentem Odkrywczość potrafi produkować dużo pomysłów, również tych niepraktycznych. Kiedy zaczyna łączyć w głowie wiele kropek budując z tego koncepcję może nie zauważyć, że inni ludzie nie nadążają. Nie mając jasności, jaka logika stoi za takim myśleniem, ludzie mogą zostać z poczuciem, że lider bezproduktywnie skacze po tematach. Jeśli za pomysłem nie stoi plan jego wdrożenia, zespół nie czuje, że zmierza w konkretnym kierunku.

kreowanie nowych pomysłów

2. Pomysły przysłaniają cel

Lider z talentem Odkrywczość szybko “zapala się” na generowanie pomysłów i wymaga od ludzi proponowania nowych inicjatyw. Kiedy jednak nie osadza pomysłów w jakiś realistyczny cel, który te mają realizować, powoduje to u członków zespołu pogubienie. Uczy swoich ludzi, że nie jest ważne ukierunkowanie swoich działań na konkretne efekty. W konsekwencji, prowadzi to do generowania pomysłów bez wartości biznesowej lub nie realizujących obranej strategii. 

3. Nie docenia konwencjonalnego myślenia

Lider z talentem Odkrywczość nie jest zwolennikiem schematów i starego porządku. Nudzi go monotonia procesów i potrzebuje stymulacji w postaci “świeżego spojrzenia”. Nie docenia powtarzalnego działania. Deprecjonuje w ten sposób pracę osób, które pracują schematycznie. W innych sytuacjach komplikuje myślenie o prostych rzeczach i wymaga od ludzi nieszablonowego podejścia tam, gdzie ono nie jest potrzebne. Takie działanie generuje stratę cennego czasu. Całość powoduje u ludzi frustrację i poczucie, że ciężko takiego lidera zadowolić.

Mario vs Kuppo

Reguluj ciemne strony swoich talentów, aby świadomie działać w strefie mocy swoich talentów

Popatrzmy zatem, jak słabą stronę talentu Ideation przemienić w moc i sprawdźmy, które z talentów mogą pomóc regulować ciemne strony tego talentu. Przykład do pierwszej pułapki: Przytłacza pomysłami.

Lider z talentem Odkrywczość może wykorzystać twórcze podejście tam, gdzie potrzebne jest oderwanie od starych schematów myślenia. Takim przykładem jest zaprojektowanie procesu na nowo, z czystą kartką, od zera. Lider, który stymuluje ludzi do innowacyjnego myślenia, inspiruje do generowania ciekawych pomysłów. Ważne przy tym jest, aby nie oceniał pomysłów, a zachęcał innych do kreatywnego wysiłku i pokazywał przykładami, że gra jest warta świeczki.

Jaki inny talent z Twojego TOP10 może Ci pomóc regulować ciemną stronę Odkrywczości?

Dla przykładu talent, który pomoże Ci ograniczyć Twoje pomysły do tych najbardziej adekwatnych do danej sytuacji, to: Restorative, Harmony, Strategic, Deliberative, Analytical. Z kolei Focus i Achiever pomogą ukierunkować pomysły na cel, który te mają pomóc zrealizować.

Chcesz zrozumieć swoje talenty w działaniu i dowiedzieć się, jak z nimi możesz pracować? Skontaktuj się z nami i zacznij pracować nad rozwojem umiejętności lidera

Karolina Dudkiewicz
08.16.2023
Shares

DARMOWY PORADNIK

Jak zostać liderem, od którego nie odchodzą ludzie? 3 skuteczne praktyki.

Zapisz się do naszego newslettera!

Żeby móc wzrastać i odpowiednio kształtować swój rozwój potrzebujesz informacji dobrej jakości. Chcemy Ci ją dostarczyć w jak najlepszej formie.Zobacz także: