Talent Relator u Lidera – pułapki

Tallenty Gallupa
Kamila Borowa
12.05.2023
Shares

Relator (Bliskość), to talent z domeny budowania relacji. Dla lidera posiadającego ten talent, kluczowe jest budowanie autentycznych relacji z innymi. Jego podejście pozwala współpracownikom rozwinąć skrzydła i dodaje pewności we współpracy z innymi osobami. Gdy już zna ludzi, z którymi pracuje, odczuwa wielką satysfakcję ze współpracy. Takie podejście sprawia, że każdy członek zespołu traktowany jest bardzo podmiotowo i cieszy się zaufaniem lidera.

Talent Relator u Lidera – jaką wartość wnosi?

Lider z talentem Relator tworzy nić wzajemnego zaufanie pomiędzy osobami z którymi współpracuje i dba o to, aby to zaufanie było główną trajektorią ich współdziałania. Czyni to zespół silnym, a relacje między ludźmi autentyczne. Lider z talentem Relator widzi człowieka kompleksowo. Nie ocenia nikogo przez pryzmat pojedynczych zachowań czy wydarzeń. Widzi big picture każdej osoby. Takie podejście pozwala dozować pojawiające się w zespole napięcia i daje przestrzeń na bycie sobą. Zaangażowanie ludzi jest duże, bo każdy czuje, że wnosi wartość i czuje się akceptowany, jako człowiek. Nawet wtedy, gdy zdarzają się błędy czy porażki.

Właśnie taką kulturę pracy wspiera lider z talentem Relator. Jako szef, buduje z drugim człowiekiem relacje obustronnie prawdziwe. Każdy kto wejdzie z nim w relację zawodową, będzie wysłuchany i dostanie wskazówki – nie oceny. Dzięki temu ludzie za nim podążają i darzą szacunkiem. 

Bye zapisane szminką na lustrze

3 najczęstsze pułapki, w jakie wpada lider z talentem Relator

1. Wyklucza 

Lider z talentem Relator najlepiej działa z ludźmi, których zna. Buduje więc wokół siebie kliki. Odbierany jest przez to, jako hermetyczny w kontaktach. Do tego sprawia wrażenie selektywnego w tym, kogo lubi i komu daje uwagę, czy pomoc. Ci pracownicy, którzy są poza spectrum zainteresowania lidera, będą czuli się urażeni bądź nawet porzuceni. Z czasem, będzie to managerowi utrudniać pracę z nimi. 

Informacja na drzwiach o tym, że sklep jest zamknięty

2. Zamyka się na innych 

Lider z talentem Relator może inwestować czas i energię tylko w te osoby, które dobrze zna i ma z nimi zbudowane zaufanie. Traci przez to szansę poszerzenia grona ludzi, z którymi mógłby mieć takie relacje. Osobom poza kręgiem zainteresowania lidera, ciężko będzie się przebić samemu. Wytwarza on swoją energią w relacji pewną niedostępność, co będzie uniemożliwiać innym przebicie się.

Klocki LEGO - Klaun wśród armii szturmowców

3. Wzmacnia niepewność 

Zdobycie zaufania lidera z talentem Relator może zająć, bardzo, bardzo dużo czasu. Proces ten należy rozpatrywać zdecydowanie w kategorii maratonu, a nie sprintu. W konsekwencji, współpracownicy postrzegają lidera, jako osobę, nie dającą się poznać. Budzi to w nich niepewność. Nie wiedzą, jak mają współdziałać, jak się lider zachowa, czego oczekuje. Przez to, mogą czuć się bardzo spięci i pogubieni we współpracy z liderem.  

Otwierające się na oścież drzwi

Reguluj ciemne strony swoich talentów, aby świadomie działać w strefie mocy swoich talentów

Popatrzmy zatem, jak słabą stronę talentu Relator przemienić w moc i sprawdźmy, które z talentów mogą pomóc regulować ciemne strony tego talentu. Przykład do trzeciej pułapki: Wzmacnia niepewność.

Lider z talentem Relator potrzebuje czasu na zbudowanie zaufania z ludźmi. Niestety, nic nie działa w próżni, a czas jest zazwyczaj zasobem mocno ograniczonym, jeżeli chodzi o jego ilość. Jak zatem rozwiązać ten problem? Wzmacnianie zaufania, powinno być jednym z nadrzędnych celów działania lidera. Poprzez działania, należy wzmacniać je tak często, jak to możliwe. Może to być np. regularne powierzanie zadań, przekazanie odpowiedzialności za coś osobom, spoza głównego grona osób liderowi znanych.

Liderzy z talentem Relator, powinni ponadto mówić o zaufaniu w zespole, zachęcać do jego budowania i okazywać je każdemu członkowi zespołu. Wówczas poszerzają krąg ludzi, których znają i którym ufają. Z wzajemnością. W efekcie, czas potrzebny na zbudowanie zaufania, jest przeznaczony właśnie na jego budowanie.

Klocki LEGO - Lord Vader pomaga szturmowcowi na wózku

Jaki inny talent z Twojego TOP10 może Ci pomóc regulować ciemną stronę Relatora?

Dla przykładu, talent Gallupa, który pomoże Ci w poszerzaniu grona osób zaufanych jest Woo, z  domeny wywierania wpływu społecznego, który dąży do poznania nowych osób. Innym talentem z tej domeny jest talent Maximizer, który w każdej osobie znajdzie mocną stroną, na której będzie budował wzajemne zaufanie. Z kolei z domeny skutecznego działania, pomocny okaże się talent Arranger, który pozwoli budować warunki współpracy, uwzględniające każdego w zespole. Jeżeli chodzi o domenę strategicznego myślenia, takim wsparciem okaże się talent Futuristic, który pomoże spojrzeć na współpracę długofalowo i zauważyć liderowi, że wyklucza kogoś, kto docelowo jest bardzo istotny. 

Chcesz zrozumieć swoje talenty w działaniu i dowiedzieć się, jak z nimi możesz pracować? Skontaktuj się z nami i zacznij pracować nad rozwojem umiejętności lidera.

Kamila Borowa
12.05.2023
Shares

DARMOWY PORADNIK

Jak zostać liderem, od którego nie odchodzą ludzie? 3 skuteczne praktyki.

Zapisz się do naszego newslettera!

Żeby móc wzrastać i odpowiednio kształtować swój rozwój potrzebujesz informacji dobrej jakości. Chcemy Ci ją dostarczyć w jak najlepszej formie.Zobacz także: