Talent Includer u Lidera – pułapki

Tallenty Gallupa
Kamila Borowa
08.30.2023
Shares

Includer (Integrator), to talent Gallupa z domeny budowania relacji. Integratorzy są wrażliwi na tych, którzy są wykluczeni. Mają wrodzone pragnienie i zdolność włączania ich do grupy. Ich przemyślane podejście do innych, zwiększa udział wszystkich członków zespołu w bieżącą komunikację. Dzieje się tak, ponieważ lider zapewnia poczucie, że co by się nie działo, wszyscy są brani pod uwagę. Wprowadza także nowy poziom tolerancji i akceptacji dla różnorodności. 

Talent Includer u Lidera – jaką wartość wnosi?

Lider z talentem Includer jest otwarty a wręcz głodny opinii, zdanie innych ludzi. Daje to zespołowi przestrzeń na generowanie pomysłów, rozwiązań, które w innych warunkach nie miałyby szansy powstać. Lider stanowi gwarancję, że zdanie każdego liczy się równie mocno. Wzmacnia aspekt współodpowiedzialności w zespole oraz podnosi zaangażowanie. Liderzy z tym talentem świetnie budują zespoły, potrafią bowiem, wyzwolić w ludziach zaangażowanie na rzecz wspólnego celu. Inspirują innych swoim podejściem do wspólnotowości. 

Zamarzający ludzik LEGO

3 najczęstsze pułapki w jakie wpada lider z talentem Includer:

1. Zbyt mało wymaga

Lider z talentem Includer dąży do zmniejszenia przepaści między tymi zaangażowanymi, a tymi mniej. Zależy mu na uwzględnieniu w pracę, każdego członka zespołu. Może to powodować równanie w dół i akceptację istnienia tzw. low performerów. Dzieje się tak, ponieważ efektywność, jest dla niego wtórna wobec poczucia przynależności do zespołu. Będzie to powodować w zespole poczucie niesprawiedliwości i demotywację u osób bardzo efektywnych. 

Zbyt długo myślący człowiek

2. Odwleka decyzje 

Lider z talentem Includer dąży do tego, aby wszyscy byli na równi przekonani (np. do określonego na dany okres, planu działania), zaangażowani, czy też by otwarcie wyrażali swoje opinie. To może zabierać bardzo dużo czasu. W efekcie, oczekiwane decyzje nie zapadają wtedy kiedy powinny – lub nie zapadają wcale. Lider wciąż dąży do uwzględnienia zdania każdego, gubi deadline, a wręcz nie podejmuje decyzji w czasie.

Szturmowce imperium, kryjące się za ceg

3. Nie dowozi jakości 

Lider z talentem Includer dąży do włączenia w projekt, przedsięwzięcie, jak największej liczby osób. Często, nie wartościuje zasadności udziału w nim, poszczególnych osób. Podstawową zasadą tego działania jest: nie pominięcie nikogo. Nie zwraca uwagi na dostępność tych osób lub ich możliwości. Może to rozmywać różne działania, np. traci na tym efektywność pracy i jakość rezultatów. 

Reguluj ciemne strony swoich talentów, aby świadomie działać w strefie mocy swoich talentów

Popatrzmy zatem, jak słabą stronę talentu Includer przemienić w moc i sprawdźmy, które z talentów mogą pomóc regulować ciemne strony tego talentu. Przykład do pierwszej pułapki: Zbyt mało wymaga.

Lider z talentem Includer, dążąc do zmniejszenia przepaści między ludźmi, powinien kierować zespół w kierunku większego Excellence – a nie w dół. Talent Includer w takim ujęciu, będzie pomocny, aby uwzględnić możliwości każdego członka zespołu. Jego celem jest stworzenie takich warunków, by było to możliwe dla każdego. Świadomie wtedy daje większą uwagę, tam gdzie jest wymagana. 

Jaki inny talent z Twojego TOP10 może Ci pomóc regulować ciemną stronę Integratora?

Dla przykładu talent, który pomoże Ci być bardziej ukierunkowanym i priorytetyzować różne zadania, to Achiever a także Focus z domeny działania. Pomocny będzie talent Competition z domeny wywierania wpływu – kierunkujący w stronę Excellence. Z domeny budowania relacji Individualization, który pomoże zrozumieć, czego potrzebują poszczególne osoby we współpracy. Strategic z domeny myślenia strategicznego, pomoże wybrać najlepszą opcję i zaangażować odpowiednie zasoby. 

Chcesz zrozumieć swoje talenty w działaniu i dowiedzieć się, jak z nimi możesz pracować? Skontaktuj się z nami i zacznij pracować nad rozwojem umiejętności lidera

Kamila Borowa
08.30.2023
Shares

DARMOWY PORADNIK

Jak zostać liderem, od którego nie odchodzą ludzie? 3 skuteczne praktyki.

Zapisz się do naszego newslettera!

Żeby móc wzrastać i odpowiednio kształtować swój rozwój potrzebujesz informacji dobrej jakości. Chcemy Ci ją dostarczyć w jak najlepszej formie.Zobacz także: