Talent Consistency u Lidera – pułapki

Tallenty Gallupa
Kamila Borowa
04.12.2023
Shares

Talent Consistency (bezstronność), to talent z domeny skutecznego działania, którego największym wyróżnikiem jest traktowanie ludzi według takich samych standardów. Osoby, które wyróżnia cecha Bezstronności, są wyczulone na potrzebę traktowania wszystkich jednakowo w zakresie zasad, standardów jakości czy moralności. Starają się traktować każdego obiektywnie, ustalając jasne zasady pracy, których się trzymają.

Talent Consistency u Lidera – jaką wartość wnosi?

W sytuacjach zmian i wyzwań, lider z talentem Consistency (Bezstronność) zapewnia warunki ciągłości efektywnej pracy zespołu. Kreuje środowisko pracy o jasnych i czytelnych zasadach. Ludzie w takim zespole rozumieją jasno, co jest pożądane, co nie. Otrzymują zarówno pozytywny jak i negatywny feedback w stosunku do swojej pracy. Daje to poczucie rzetelności i balansu. Szef z takim talentem Gallupa toruje drogę zespołom, by działać produktywnie i efektywnie. Zapewnia kredyt zaufania osobom, które na niego zasłużyły. Nikogo nie skreśla, nie faworyzuje. Docenia kontrybucje każdego, nikogo nie pomija. 

Sędzia sprawiedliwy

3 najczęstsze pułapki w jakie wpada lider z talentem Connectedness:

1. Zapomina, że ludzie są różni

Lider z Consistency bywa tak zafiksowany na tym, żeby ludzi traktować tak samo, że zapomina uwzględnić we współdziałaniu z ludźmi różnorodności ich potrzeb. Sprawia to, że mimo chęci bycia sprawiedliwym, niektórzy mogą czuć się szufladkowani albo nierozumiani. W efekcie, niektórzy tracą zaufanie do lidera, który mimo najlepszych intencji, odbierany jest jako sztywny, uparty czy nawet bezwzględny. 

Różnokolorowe misie ułożone w rzędach

2. Przecenia drogę dojścia do celu

Dla lidera z talentem Consistency (Bezstronność) ważna jest spójność działania według jasno określonych reguł i standardów. Nie uwzględniając różnorodności potrzeb z punktu pierwszego, może on przykładać zbyt dużą wagę do sposobu pracy ludzi. Taki stan rzeczy  sprawia, że zespół czuje się kontrolowany. Ludzie czują, że są pilnowani, czy aby na pewno działają według założeń swojego lidera, co wywołuje w nich poczucie, że efekty ich pracy są mniej istotne od tego, w jaki sposób zrealizują powieżone im zadanie. Obniża to morale w zespole oraz uderza w motywację do działania. 

Dzieci bawiące się w grę

3. Zabiera odpowiedzialność

Liderzy z talentem Consistency (Bezstronność) poczuwają się bardzo często do bycia strażnikiem sprawiedliwości i jasnych reguł gry w zespole. Nie ma w tym nic złego, dopóki nie rozpoczynają egzekwowania ich przestrzegania na własną rękę. W ciemnym wydaniu, czynią siebie odpowiedzialnymi za te aspekty sami – bez uwzględnienia w tym potrzeb innych osób. W konsekwencji ludzie mogą czuć, że coś jest im narzucane, albo że ktoś odbiera im ich odpowiedzialność za przestrzeganie reguł gry, jakby im nie ufał. 

Łodki z origami

Reguluj ciemne strony swoich talentów aby świadomie działać w strefie mocy swoich talentów

Popatrzmy zatem, jak słabą stronę talentu Consistency przemienić w moc i sprawdźmy, które z talentów mogą pomóc regulować ciemne strony Bezstronności. Przykład do pierwszej pułapki: Zapomina, że ludzie są różni. 

Lider z talentem Consistency wnosi do współpracy bycie sprawiedliwym i bezstronnym, ustalając jasne i klarowne zasady współdziałania. Na tym etapie, ważne będzie zaangażowanie innych pracowników, poprzez zapytanie o ich punkt widzenia wobec ustalanych reguł i zasad. Uprzednia konsultacja nowych „reguł gry” sprawi, że Lider zadba o różnorodne potrzeby osób tworzących jego zespół. Będzie strażnikiem tego co ważne, ale rzeczywiście ważne dla wszystkich, a nie tylko dla niego.

Rakieta NASA, lecąca w kosmos

Jaki inny talent z Twojego TOP10 może Ci pomóc regulować ciemną stronę Consistency?

Jaką siłę widzisz w tym połączeniu? Dla przykładu talenty, które pomogą Ci docierać do potrzeb innych osób to talenty z domeny budowania relacji: Individualization albo Harmony. Talentem, który może cię zatrzymywać w działaniu i pomagać w autorefleksji może być Analytical albo Input z domeny strategicznego myślenia. Pomocne w regulacji swoich działań, może okazać się talent Arranger, który wnosi elastyczność i układanie różnorodności ku efektywności, czyli talenty Gallupa z domeny działania. Widzisz jakieś inne połączenia, które będą tu miały siłę? 

Chcesz zrozumieć swoje talenty w działaniu i dowiedzieć się, jak z nimi możesz pracować? Skontaktuj się z nami i zacznij pracować nad rozwojem umiejętności lidera

Kamila Borowa
04.12.2023
Shares

DARMOWY PORADNIK

Jak zostać liderem, od którego nie odchodzą ludzie? 3 skuteczne praktyki.

Zapisz się do naszego newslettera!

Żeby móc wzrastać i odpowiednio kształtować swój rozwój potrzebujesz informacji dobrej jakości. Chcemy Ci ją dostarczyć w jak najlepszej formie.Zobacz także: