Talent Individualization u Lidera – pułapki

Tallenty Gallupa
Karolina Dudkiewicz
09.13.2023
Shares

Individualization (Indywidualizacja), to talent Gallupa z domeny budowania relacji. Rozumie wyjątkowość i unikatowość każdej osoby. Rozpoznaje cechy charakterystyczne, motywacje, frustracje i z pewnością nie lubi uogólniania. Skupia się na tym co różnicuje ludzi i jak z tych różnic zbudować tandem, który może wzajemnie uzupełniać swoje braki.

Superman z klocków lego

Talent Individualization u Lidera – jaką wartość wnosi?

Lider z talentem Indywidualizacja instynktownie dostrzega motywację, potrzeby, sposób myślenia, czy cechy charakterystyczne danej osoby. Potrafi bardzo szybko rozpoznać mocne i słabe strony, a to z kolei, pomaga mu budować produktywne zespoły. Taki lider, rekrutując nowego członka zespołu, szybko zauważa, jaką dodatkową wartość ta osoba wniesie, albo jaki brak będzie mogła uzupełnić.

Intuicyjnie, personalizuje swoje podejście i komunikację do każdej osoby z zespołu. Szybko reaguje na potrzeby innych. Potrafi zbudować zespół, w którym każdy zajmuje się tym, w czym jest najlepszy. 

Individualization (Indywidualizacja), to talent Gallupa z domeny budowania relacji. Rozumie wyjątkowość i unikatowość każdej osoby. Rozpoznaje cechy charakterystyczne, motywacje, frustracje i z pewnością nie lubi uogólniania. Skupia się na tym co różnicuje ludzi i jak z tych różnic zbudować tandem, który może wzajemnie uzupełniać swoje braki.

Szturmowce imperium - lego

3 najczęstsze pułapki w jakie wpada lider z talentem Individualization:

1. Nie widzi lasu, widzi drzewa 

Lider z talentem Individualization tak bardzo skupia się na potrzebach jednostki, że przysłania mu to obraz całego zespołu. Przykładowo, lider ma w swoim zespole “low performera”. Chcąc znaleźć dla niego takie zadania, w którym ten czułby się dobrze, lider poświęci swoje własne potrzeby. Co więcej, może też ignorować sygnały z zespołu. Jego działanie wynika z tego, że chce aby każdy robił to, co lubi. W konsekwencji, nie stawia wymagań jednej osobie, przez co zespół zaczyna odczuwać zniechęcenie, gdy zasady nie są równe dla wszystkich.

Szturmowiec imperium podczas walki z rebelią

2. Nie artykułuje potrzeb, oczekuje że inni domyślą się

Lider z talentem Individualization szybko widzi potrzeby innych. Jest w stanie domyślić się, co się kryje za tymi potrzebami. Co więcej, potrafi bardzo szybko na nie reagować i w odpowiedni sposób zarządzić, tak by te zostały zaspokojone. W drugą jednak stronę, nie odsłania swoich potrzeb, a dość często, nie daje sobie przestrzeni na rozpoznanie, co w tych potrzebach się kryje. Finalnie może oczekiwać, że skoro sam tak szybko widzi u innych potrzeby, to ludzie, jego własnych też się domyślą. Konsekwencji nie wyrażania własnych potrzeb tłumaczyć nie musimy, ale podpowiemy dobrą zasadę: niewyrażona potrzeba nie istnieje. Im szybciej to pojmiesz, tym więcej zaoszczędzisz sobie rozczarowań.

Darth Vader na wózku inwalidzkim - LEGO

3. Atak pomocnej dłoni

Lider z talentem Individualization widzi szybciej potrzeby innych osób, niż sami zainteresowani. Prowadzi to do sytuacji, w której chce zająć się potrzebą drugiej osoby, nie sprawdzając, czy ona właściwie chce tej pomocy. Albo jeszcze lepiej, czy dana osoba chce w ogóle zająć się swoimi potrzebami. Nazywamy taką sytuację – atakiem pomocnej dłoni. W konsekwencji, zamiast uczyć samodzielności, wyręcza i zwyczajnie “niańczy” swoich ludzi 🙂 

Reguluj ciemne strony swoich talentów, aby świadomie działać w strefie mocy swoich talentów

Popatrzmy zatem, jak słabą stronę talentu Individualization przemienić w moc i sprawdźmy, które z innych talentów Gallupa mogą pomóc regulować ciemne strony tego talentu. Przykład do pierwszej pułapki: Nie widzi lasu, widzi drzewa.

Jaki inny talent z Twojego TOP10 może Ci pomóc regulować ciemną stronę Indywidualizacji?

Dla przykładu, talent, który pomoże Ci poszerzyć perspektywę i zobaczyć potrzeby grupy lub cechy wspólne tych potrzeb to: Harmony, Includer czy Connectedness z domeny budowania relacji. Z domeny strategicznej: Input, Intellection i Ideation. Natomiast talenty, które pomogą tworzyć takie same wymagania dla wszystkich członków zespołu, to: Responsibility, Belief, Consistency, Command. 

Chcesz zrozumieć swoje talenty w działaniu i dowiedzieć się, jak z nimi możesz pracować? Skontaktuj się z nami i zacznij pracować nad rozwojem umiejętności lidera.

Karolina Dudkiewicz
09.13.2023
Shares

DARMOWY PORADNIK

Jak zostać liderem, od którego nie odchodzą ludzie? 3 skuteczne praktyki.

Zapisz się do naszego newslettera!

Żeby móc wzrastać i odpowiednio kształtować swój rozwój potrzebujesz informacji dobrej jakości. Chcemy Ci ją dostarczyć w jak najlepszej formie.Zobacz także: